Organizacja pracy Szkoły i Przedszkola

Szanowni Rodzice,

informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się od dnia 19 kwietnia  do dnia 25 kwietnia  ograniczenie funkcjonowania szkoły. Klasy I- VIII SP pracują w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Natomiast od poniedziałku 19 kwietnia Publiczne Przedszkole w Pilchowicach wraca do pracy stacjonarnej.

UWAGA!!!

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi na ulicy Szkolnej, prosimy Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo  podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z budynku przedszkola.

z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

Wyniki konkursu literackiego ,,Nie ma winy bez kary”

W ostatnim czasie wszyscy ósmoklasiści mieli okazję wziąć udział w kilkuetapowym konkursie z języka polskiego, którego pomysłodawczyniami były Panie : Mariola Serafin i Katarzyna Gawlik. Organizatorem i fundatorem nagród książkowych dla zwycięzców jest Biblioteka Szkolna ZSP w Pilchowicach.

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM DLA RODZICÓW ORGANIZOWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W KNUROWIE

Szanowni Rodzice,
przesyłam informację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie dotyczącą spotkania na platformie Microsoft Teams

JAK POMÓC DZIECKU
Z TRUDNOŚCIAMI
W CZYTANIU I PISANIU (ZAGROŻONEGO DYSLEKSJĄ)?
kl. II-IV

12.05.2021 GODZ. 16.30

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email