UWAGA! Zmiana w harmonogramie nauczania hybrydowego!

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,
proszę o zapoznanie się z zmianami w harmonogramie nauczania hybrydowego w dniach od 17 do 29 maja br. ( zmiany dot. tylko klas VIII ). O ewentualnych kolejnych zmianach w niżej przedstawionym harmonogramie, powstałymi z przyczyn organizacyjnych będą bezpośrednio informowali Uczniów oraz Rodziców wychowawcy klas.


z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

Organizcja nauczania hybrydowego dla klas IV- VIII od 17 do 28 maja.

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z planem nauczania hybrydowego w ZSP w Pilchowicach w dniach od 17 do 28 maja. W w/w terminach wszyscy uczniowie mają zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dla części klas zajęcia będą odbywały się zdalnie, a dla reszty w formie stacjonarnej w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie klas I-III uczą się w budynku szkoły stacjonarnie, natomiast uczniowie klas IV-VIII uczą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA na utrudnienia w ruchu drogowym

Szanowni Państwo,

w dniu 05 maja 2021r. rozpoczyna się realizacja  inwestycji p.n. ” Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pilchowicach „. W związku z tym faktem będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym na w/w odcinku drogi. Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przyprowadzania oraz odbierania uczniów z szkoły. Jednocześnie przepraszamy wszystkich mieszkańców za zaistniałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

POWRÓT KLAS I – III DO NAUKI STACJONARNEJ

Szanowni Rodzice,

informuję że, od dnia 4 maja br. klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej według obowiązującego planu lekcji z zachowaniem reżimu sanitarnego. O tego terminu również będzie funkcjonowała świetlica oraz stołówka szkolna.

Klasy 4-8 do dnia 14 maja br. będą w dalszym ciągu kontynuowały naukę zdalną zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Od dnia 17 maja klasy 4-8 będą miały zorganizowaną naukę hybrydową. Szczegóły nauki hybrydowej będą Państwu przekazane w późniejszym terminie.

Od 31 maja br. wszystkie klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach będą uczyły się w formie  stacjonarnej z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email