Informacja dotycząca remontu.

Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik oraz listopad br. na terenie  naszej szkoły  będzie realizowana inwestycja „ Odbudowa drogi pożarowej wokół terenu ZSP w Pilchowicach.

W związku z tym faktem w w/w okresie zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się na terenie naszego obiektu. Prace będą wykonywane z tyłu hali sportowej oraz wokół starego budynku gimnazjum. Teren w tym okresie jest wyłączony z użyteczności.

Wyniki rektutacji do klasy I SP w Pilchowicach 2022/2023

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach:

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezaklwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice/ opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w dniach 08.04.2022- 20.04.2022. Oświadczenie można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zs@pilchowice.pl

Oświadczenie woli