Przedłużenie nauczania zdalengo.

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,

informuję, że decyzcją MEN od dnia 30 listopada br. do dnia 3 stycznia 2021 roku przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas I- VIII. Tym samym  w tym terminie zajęcia w naszej szkole odbywać się nadal będą zdalnie.

Publicze Przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym (normalnym).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Organizacja pracy szkoły od dnia 9 listopada br.

Szanowni Rodzice,
od poniedziałku 09.11.2020r., na okres trzech tygodni ( tj. do 27 listopada br.),  dla klas I-III zostaje wprowadzone nauczanie zdalne .Na ten sam okres zostaje przedłużone nauczanie zdalne dla klas IV-VIII.

W naszej szkole zdalne nauczanie będzie się odbywać z wykorzystaniem e- dziennika oraz aplikacji Microsoft Teams. Pracujemy wg. planu lekcji, który obowiązuje w szkole. Szczegóły na bieżąco będą przekazywali wychowawcy oraz nauczyciele.

Publiczne Przedszkole pracuje bez zmian- w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji.

W okresie od 9 do 29 listopada szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice chcący  skorzystać z w/w opieki zobowiązani są do zgłoszenia  potrzeby  korzystania ze swietlicy szkolnej w sekretariacie szkoły.

z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

Funkcjonowanie szkoły od dnia 26 października 2020r.

Szanowni Rodzice, 
od poniedziałku 26.10.2020r., na okres dwóch tygodni ( tj. do 8 listopada br.), w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pilchowicach zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w klasach IV-VIII. Zdalne nauczanie odbywać się będzie za pomocą e- dziennika oraz aplikacji Microsoft Teams. Pracujemy wg. planu lekcji, który obowiązuje w szkole. Publiczne Przedszkole oraz klasy I-III pracują bez zmian- w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji. Dla klas I-III w normalnym trybie funkcjonuje świetlica szkolna oraz wydawane są obiady. 

W związku z dużą absencją nauczycieli możliwe jest organizowanie zastępstw lub odwołanie zajęć w formie zdalnej.
 
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.
z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

UWAGA!!! Zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Szkolnej w Pilchowicach

Od 5 października 2020 r. (poniedziałek) wprowadzona zostanie zmiana tras linii autobusowych nr 159 oraz 236, a także lokalizacji przystanku „Pilchowice Szkolna”w kierunku Knurowa.

W kierunku Knurowa i Żernicy, autobusy po obsłudze przystanku „Leboszowice”, pojadą ulicami: Wiejską, Leboszowską i Szkolną, obsłużą tymczasowe stanowisko przystanku „Pilchowice Szkolna”, a następnie włączą się na stałą trasę przejazdu.

Tymczasowe stanowisko przystanku „Pilchowice Szkoła” w kierunku Knurowa zostanie zlokalizowane na ul. Szkolnej w rejonie posesji Szkolna 2a.

Długość trasy oraz rozkładowe godziny odjazdów z poszczególnych przystanków dla wymienionych linii nie ulegną zmianie.

W związku z trwającymi pracami ziemnymi w sąsiedztwie Szkoły oraz Przedszkola prosimy kierowców o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.