Przedłużenie nauczania zdalengo.

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,

informuję, że decyzcją MEN od dnia 30 listopada br. do dnia 3 stycznia 2021 roku przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas I- VIII. Tym samym  w tym terminie zajęcia w naszej szkole odbywać się nadal będą zdalnie.

Publicze Przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym (normalnym).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Organizacja pracy szkoły od dnia 9 listopada br.

Szanowni Rodzice,
od poniedziałku 09.11.2020r., na okres trzech tygodni ( tj. do 27 listopada br.),  dla klas I-III zostaje wprowadzone nauczanie zdalne .Na ten sam okres zostaje przedłużone nauczanie zdalne dla klas IV-VIII.

W naszej szkole zdalne nauczanie będzie się odbywać z wykorzystaniem e- dziennika oraz aplikacji Microsoft Teams. Pracujemy wg. planu lekcji, który obowiązuje w szkole. Szczegóły na bieżąco będą przekazywali wychowawcy oraz nauczyciele.

Publiczne Przedszkole pracuje bez zmian- w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji.

W okresie od 9 do 29 listopada szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice chcący  skorzystać z w/w opieki zobowiązani są do zgłoszenia  potrzeby  korzystania ze swietlicy szkolnej w sekretariacie szkoły.

z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach