Zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw w SP

Drodzy rodzice,
W związku z faktem , iż rok szkolny dobiega końca, analizujemy możliwe formy zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw. Na bieżąco obserwujemy sytuację epidemiczną w naszej gminie.
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, ich rodzin i wszystkich pracowników jest dla nas najważniejsze.
Najpóźniej do 22 czerwca przekażemy informacje w tym zakresie.
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

Informacja dot. funkcjonowania szkolnego boiska- Orlika.

Informujemy, że od dnia 25 maja br. ponownie zostanie udostępnione szkolne          boisko- Orlik. Prosimy o zapoznanie się z godzinami oraz zasadami korzystania z obiektu:

Zasady korzystania z boiska sportowego Orlik:

  1. Boisko Orlik udostępniane jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 16:30 – 20:00

Wtorek: 16:30 – 20:00

Środa: 16:30 – 20:00

Czwartek: 16:30 – 20:00

Piątek: 16:30 – 20:00

  1. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób.
  2. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni.
  3. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny- min. 2 m.
  4. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.
  5. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
  6. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy.
  7. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie.
  8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność, szkoła nie zapewnia opieki podczas korzystania z orlika.

Procedury obowiązujące w ZSP w Pilchowicach od 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie,

poniżej zamieszczamy  procedury dotyczące organizacji  konsultacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, które będą obowiązywały na terenie naszej szkoły od 25 maja 2020r. Prosimy się z nimi zapoznać.

Procedury – rewalidacja…

Procedury-konsultacje, biblioteka

Komunikat dotyczący funkcjonowania szkół i przedszkoli w Gminie Pilchowice

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, iż kierując się bezpieczeństwem naszych dzieci, a także zaleceniem organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach, jak i znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, podjęliśmy decyzję, że wszystkie przedszkola i szkoły w naszej gminie pozostaną zamknięte co najmniej do 7 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie placówki są przygotowane do wznowienia działalności.

Od 25 maja 2020 roku umożliwione zostaną konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz możliwość korzystania z biblioteki dla tych uczniów. Dodatkowo od 25 maja 2020 roku za zgodą rodziców, zostaną uruchomione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 1 czerwca 2020 roku konsultacje z nauczycielem i korzystanie z biblioteki zostaną umożliwione uczniom pozostałych klas.

O szczegółach będą informowali wychowawcy klas.

Wszystkim Państwu i naszym dzieciom życzymy dużo zdrowia.

Łukasz Kwiotek – dyrektor ZSP w Pilchowicach

Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych przedszkoli.

Drodzy Państwo!

Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z rodzicami podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja.

W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja, żłobków i przedszkoli. Jednocześnie ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawiono samorządom.

W ślad za tym wystąpieniem, tuż przed weekendem, szczegółowe wytyczne w sprawie wydały Ministerstwa Zdrowia oraz Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola.

Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych.

Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.

Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 3️⃣1️⃣. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy niemal 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. W samym województwie śląskim ponad 2️⃣6️⃣0️⃣0️⃣. Wirus pochłonął niemal 7️⃣0️⃣0️⃣ ofiar śmiertelnych.

Jako wójt, ale przede wszystkim rodzic zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka do przedszkola. Dokładnie z tym pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ponad 9️⃣1️⃣% rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na pozostawienie swych pociech w przedszkolach.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, jak przeczytałem we wpisie jednego z rodziców. Właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.

Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Maciej Gogulla
wójt gminy Pilchowice