Informacja dot. funkcjonowania szkolnego boiska- Orlika.

Informujemy, że od dnia 25 maja br. ponownie zostanie udostępnione szkolne          boisko- Orlik. Prosimy o zapoznanie się z godzinami oraz zasadami korzystania z obiektu:

Zasady korzystania z boiska sportowego Orlik:

  1. Boisko Orlik udostępniane jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 16:30 – 20:00

Wtorek: 16:30 – 20:00

Środa: 16:30 – 20:00

Czwartek: 16:30 – 20:00

Piątek: 16:30 – 20:00

  1. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób.
  2. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni.
  3. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny- min. 2 m.
  4. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.
  5. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
  6. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy.
  7. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie.
  8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność, szkoła nie zapewnia opieki podczas korzystania z orlika.

Procedury obowiązujące w ZSP w Pilchowicach od 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie,

poniżej zamieszczamy  procedury dotyczące organizacji  konsultacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, które będą obowiązywały na terenie naszej szkoły od 25 maja 2020r. Prosimy się z nimi zapoznać.

Procedury – rewalidacja…

Procedury-konsultacje, biblioteka

Komunikat dotyczący funkcjonowania szkół i przedszkoli w Gminie Pilchowice

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, iż kierując się bezpieczeństwem naszych dzieci, a także zaleceniem organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach, jak i znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, podjęliśmy decyzję, że wszystkie przedszkola i szkoły w naszej gminie pozostaną zamknięte co najmniej do 7 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie placówki są przygotowane do wznowienia działalności.

Od 25 maja 2020 roku umożliwione zostaną konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz możliwość korzystania z biblioteki dla tych uczniów. Dodatkowo od 25 maja 2020 roku za zgodą rodziców, zostaną uruchomione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 1 czerwca 2020 roku konsultacje z nauczycielem i korzystanie z biblioteki zostaną umożliwione uczniom pozostałych klas.

O szczegółach będą informowali wychowawcy klas.

Wszystkim Państwu i naszym dzieciom życzymy dużo zdrowia.

Łukasz Kwiotek – dyrektor ZSP w Pilchowicach

Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych przedszkoli.

Drodzy Państwo!

Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z rodzicami podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja.

W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja, żłobków i przedszkoli. Jednocześnie ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawiono samorządom.

W ślad za tym wystąpieniem, tuż przed weekendem, szczegółowe wytyczne w sprawie wydały Ministerstwa Zdrowia oraz Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola.

Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych.

Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.

Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 3️⃣1️⃣. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy niemal 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. W samym województwie śląskim ponad 2️⃣6️⃣0️⃣0️⃣. Wirus pochłonął niemal 7️⃣0️⃣0️⃣ ofiar śmiertelnych.

Jako wójt, ale przede wszystkim rodzic zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka do przedszkola. Dokładnie z tym pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ponad 9️⃣1️⃣% rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na pozostawienie swych pociech w przedszkolach.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, jak przeczytałem we wpisie jednego z rodziców. Właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.

Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Maciej Gogulla
wójt gminy Pilchowice

Komunikat dotyczący nauki zdalnej oraz egzaminu ósmoklasisty!

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Tym samym do w/w terminu w naszej szkole odbywać się  będzie nauczanie zdalne. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo informuję, że został opublikowany harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Komunikat wraz ze szczegółową informacją dyrektora CKE również tu: www.gov.pl

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Przedłużenie kształcenia na odległość.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym do dnia 26 kwietnia br.

Do w/w terminu w dalszym ciągu w ZSP w Pilchowicach realizowane będzie nauczanie zdalne.

Jednocześnie informujemy, iż  zostały przesunięte terminy egzaminów ósmoklasisty. Harmonogram tegorocznych egzaminów zostanie przedstawiony w osobnym komunikacie, nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach