Ważny komunikat szkolnego psychologa

Drodzy rodzice,

Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o aktualnych wydarzeniach:

Czytaj dalej

Ważna informacja dotycząca rekrutacji

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola oraz  klasy I Szkoły Podstawowej, będzie można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres: zs@pilchowice.pl

Termin składania wniosków do 20 marca br. oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian.

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Wsparcie uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Pilchowicach będą wspierać uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez:
– dziennik elektroniczny,
– pocztę służbową home.pl,
– Google Clasroom lub inną formę wypracowaną przez  nauczycieli stosowaną zwyczajowo do przekazywania takich materiałów.
Prosimy rodziców o monitorowanie informacji w tym zakresie.

Komunikat w sprawie ZAWIESZENIA zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych, związanych z koronawirusem, od 12 do 25 marca br. ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.

W dniach 12 i 13 marca nie będą odbywać się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a  jedynie opiekuńcze.
Przy czym zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z tej opieki wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą na zajęcia.

Nabór do szkoły i przedszkola na 2020/2021 będzie realizowany
w dotychczasowej formie.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.00 – 15.00.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach