Informacja – 17 kwiecień

Szanowni Rodzice,

informuję , że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSP w Pilchowicach 2018/2019:

– w dniu 17 kwietnia 2019r. zgodnie z planem zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty z języka obcego. ( uczniowie zgłaszają się do szkoły o godzinie 8:15 ).

– dzień 17 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum . W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo- opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Komunikat 09.04.2019

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 09.04.2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach nadal trwa strajk nauczycieli.

W przedszkolu oraz w szkole zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć- występują natomiast zastępstwa doraźne.

Informuję również, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSP w Pilchowicach 2018/2019:

w dniach 10-12 kwietnia 2019r. zgodnie z planem zostaną przeprowadzone egzaminy gimnazjalne. ( uczniowie zgłaszają się do szkoły o godzinie 8:15 ).

– dni 10-12 kwiecień są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo- opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

 

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informuję, że w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pilchowicach zgodnie z informacjami podawanymi od kilku dni trwa strajk nauczycieli.

W przedszkolu oraz szkole zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć- występują natomiast zastępstwa doraźne.

W placówce w normalnym trybie funkcjonuje stołówka szkolna oraz przedszkolna.

Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju zaistniałej sytuacji na stronie internetowej szkoły – także w temacie zbliżających się egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, którego rozpoczęcie zaplanowano na dzień 8 kwietnia 2019r., aż do odwołania, informujemy rodziców, że sytuacja ta może doprowadzić do zakłócenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników oświaty poznamy w dniu 8 kwietnia po podpisaniu list strajkowych. Wówczas okaże się ile osób przystąpiło do strajku. W sytuacji gdy 100 procent pracowników przystąpi do strajku dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zamknięciu placówki.

Dyrektorzy szkół dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki strajku wobec dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu placówki przekazywane będą na bieżąco.

Pilchowice, dnia 4.04.2019r.