JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice

Od 3 lutego 2014 roku w naszym przedszkolu będą wprowadzane elementy języka angielskiego dla grup Jeżyki, Żabki, Biedronki i Motylki w godzinach od 12:00 – 12:30 raz w tygodniu w każdej grupie.

Poniedziałek –  Grupa „Jeżyki”

Wtorek – Grupa „Żabki”

Środa – Grupa „Biedronki”

Czwartek – Grupa „Motylki”

Szczegółowy rozkład zajęć na semestr II rok szkolny 2013/2014

Pobawmy się razem

1. – Moje zabawki – wskazywanie na przedmioty i nazywanie ich.

2. Cześć ! Zobaczcie co mam ! – powitanie i przedstawienie się. Formułowanie pytania: Jak się nazywasz? Prezentowanie zabawek i pożegnanie.

3. Pobawmy się razem – przedstawienie innych osób, wyrażanie stanu posiadania, zaproszenie do zabawy i nazwy nowych zabawek.

4. Policzmy razem – liczenie do sześciu, niektóre rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Formułowanie pytania o ilość.

5. Posprzątajmy pokój – wydawanie prostych poleceń i określenie położenia

6. Czas na zabawę – gra planszowa utrwalająca słownictwo z rozdziału pierwszego.

Pobawmy się z kolorami

1. Kolory – utrwalanie liczebników 1-6.

2. Więcej kolorów – nazwy niektórych zwierząt.

3. Jakiego koloru jest twoja kredka? – formułowanie pytania o kolor. Utrwalanie dwunastu kolorów.

4. Co widzisz? – opis obrazka, formułowanie pytania: co widzisz? Utrwalanie nazw kolorów. Wskazywanie kierunków: w górę, w dół.

5. Czas na zabawę – ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalno – gramatyczny.

Zróbmy przyjęcie

1. Przyjdź na moje przyjęcie – zaproszenie na przyjęcie urodzinowe i proponowanie wspólnej zabawy. Określenie wieku.

2. Mam dla ciebie prezent  – wyrażanie stanu posiadania w 1. i 3. Osobie liczby pojedynczej. Wręczanie prezentu. Formułowanie pytania: Co jest w środku?

3. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ! – Formułowanie pytania o wiek. Określenie wieku. Nauka piosenki urodzinowej.

4, Napij się soku – nazwy artykułów żywnościowych. Częstowanie innych, wyrażanie podziękowania.

Wakacje !

1. Chcę pojechać pociągiem – Formułowanie propozycji: Pojedźmy, spakujmy się, chce pojechać… Nazwy niektórych środków transportu. Liczenie do 10.

2. Chcę pojechać nad morze – nazwy miejsc związanych z wakacjami: góry, wieś, jezioro, morze. Nazywanie niektórych czynności: chcę wspinać się, jeździć, karmić, pływać.

3. Potrzebuję biletu – poszerzanie zakresu słownictwa związanego z tematyką wakacyjną. Uczycie czasownika „need” potrzebować w kontekście scenek sytuacyjnych.

4. Czy jesteś gotów? – Zastosowanie czasowników w określających czynnościach w ćwiczeniach typy TPR. Formułowanie pytania: czy jesteś gotów? Przymiotniki: mały i duży.

5. Co oni robią? – opisywanie czynności w czasie „Present Progressive”. Ćwiczenia ruchowe typu TPR połączone z wydawaniem prostych poleceń. Nazwy części ciała.

                                                                                                                 Zuzanna Tiszbierek

 

 

Print Friendly, PDF & Email