Podziękowania dla Rodziców

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola składa serdeczne podziękowania dla Państwa Cich za zakup ziemniaków dla dzieci na Święto Pieczonego Ziemniaka oraz dla Państwa Gwóźdź za kupno kreatywnych bloków. Podziękowania również kierujemy do Państwa Fudali za zaopatrzenie przedszkola w dynie, które zostaną wykorzystane na uroczystości Święta Dyni.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola

Print Friendly, PDF & Email