WYNIKI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII !

17 LISTOPADA 2014r. Odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z biologii.
Do drugiego etapu zakwalifikowała się Teresa Jankowska uzyskując 51p.
Pozostali uczestnicy uzyskali:
Patrycja Honysz: 39p

Max.liczba punktów do zdobycia: 60
Liczba punktów potrzebna do zakwalifikowania się do etapu rejonowego: 51
,

Print Friendly, PDF & Email