PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA!

Nasza szkoła po raz kolejny dokonała adopcji serca.
Informacje o dziecku adoptowanym przez naszą Rodzinę Adopcyjną
Nasza adoptowana siostrzyczka ma 3 imiona: Maria, Veronika, Kamila.
Nazwisko: Bad. Pochodzi z Kamerunu (Afryka). Urodziła się 21.11.2012r.
Chodzi do przedszkola do grupy maluchów. Ma sześcioro rodzeństwa.

Co już zrobiliśmy dla Marii Weroniki?
1. JESIEŃ 2014r.: Rada Rodziców i Dyrekcja ZS w Pilchowicach wyraziła pozytywną opinię dotyczącą
uruchomienia procedur związanych z Pallotyńską Adopcją Serca.
2. JESIEŃ 2014r.: Na lekcjach religii, na wszystkich poziomach nauczania zostały przeprowadzone katechezy
misyjne tematycznie związane z Adopcją Serca. W klasowe modlitwy został wpleciony wątek dotyczący
naszego oczekiwania na siostrzyczkę lub braciszka adopcyjnego.
3. ADWENT 2014r.: Przez cały adwent realizowaliśmy w naszej szkole projekt- konkurs ,,Na kogo czekamy?”.
W tym czasie uczniowie każdego ranka odczytywali na tablicy ogłoszeń tematyczną zagadkę i na długiej przerwie
szukali ukrytej odpowiedzi na terenie szkoły. Za każdym razem na zwycięzcę czekała nagroda- tabliczka czekolady.
4. GRUDZIEŃ 2014r.: W międzyczasie rozpoczęliśmy systematyczną zbiórkę pieniędzy i zorganizowaliśmy
festyn świąteczny dla rodziców, na którym sprzedawaliśmy prace uczniów.
5. GRUDZIEŃ 2014r. – STYCZEŃ 2015r.: Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali i zaprezentowali jasełka
tematycznie związane z Adopcją Serca.
6. LUTY – MARZEC 2015r.: Trwaliśmy w oczekiwaniu modlitewnym na pismo z Warszawy z informacją
od Misjonarzy Pallotynów.
7. KWIECIEŃ 2015r.: Otrzymaliśmy Formularz Adopcji Serca z wszystkimi danymi naszej adoptowanej siostrzyczki.
8. NADAL: Otaczamy modlitwą małą Marię Weronikę, jej najbliższych oraz Misjonarzy pracujących w Afryce i wszystkich
zakątkach ziemi. Zbieramy nanse na jej skromne utrzymanie. Prowadzimy

Adopcja serca 2015-1

Print Friendly, PDF & Email