Gminny Konkurs „Mam Talent”

Zapraszamy do udziału w konkursie ‚Mam Talent’.

Organizator: Zespół Szkół w Pilchowicach.

Nagrody ufundowała Gmina Pilchowice.

Regulamin konkursu.

Cele konkursu:

-popularyzacja działań artystycznych

-rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

-promowanie młodych talentów

-rozwijanie zainteresowań uczniów

-promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów kl.I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów Gminy Pilchowice.

Forma konkursu: Krótka prezentacja sceniczna w wybranych formach:

– śpiew – 1 piosenka z podkładem lub akompaniamentem

-taniec-1 taniec z podkładem

-gra na instrumencie-1 utwór

-recytacja -1 krótki utwór literacki

Informacje ogólne:

1. Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut.

2.Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o sprzęcie potrzebnym do występu w terminie 2 tygodni od daty występu.

3.Uczestnik jest zobowiązany do dostosowania swojego pokazu do możliwości technicznych sali.

4.Warunkiem realizacji jest wypełnienie niezbędnych dokumentów takich jak KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU, ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP DZIECKA W KONKURSIE i dostarczenie ich do sekretariatu Zespołu Szkół w Pilchowicach do 5 listopada 2015 r.

Termin realizacji:Etap szkolny mający na celu wyłonienie do 3 najlepszych uczestników z każdej kategorii wiekowej –kl.I-III, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum do 5 listopada 2015 r.

Formy prezentacji mogą się powtarzać tzn. mogą wystąpić  2 osoby śpiewające, 1 tańcząca, chodzi o wybranie najlepszych.

Etap gminny -19 listopada 2015 r. o godz.10.00 hala sportowa Zespołu Szkół w Pilchowicach.

Kolejność występów jest ustalana drogą losowania.

Print Friendly, PDF & Email