Wielki sukces Liwii!

liwiaSerdeczne gratulacje dla Liwii Szafrugi, uczennicy kl IIA, która uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego. Podziękowania kierujemy również do p. Marioli Serafin, nauczycielki j. polskiego, za wkład pracy włożony w przygotowanie jej do konkursu. Ten sukces uprawnia Liwię do zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego z zakresu obejmującego wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Dodatkowymi zaletami, uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego, jest celująca ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu oraz, co
najważniejsze, przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Konkursy uprawniające do uzyskania wyżej wymienionych korzyści organizowane są przez kuratorów oświaty danego województwa.

GRATULUJEMY !!!

Print Friendly, PDF & Email