Wielki sukces Julii i Zosi!

Serdeczne gratulacje dla Julii Masłoń oraz Zofii Młotkowskiej, uczennic kl. III A, które przygotowywały się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego pod kierunkiem p. Marioli Serafin i uzyskały tytuł finalistek.

Ponowne oklaski kierujemy ku Zosi za to samo osiągnięcie z wiedzy o społeczeństwie pod bacznym okiem p. Agaty Zielonki.

Zwycięstwo w kolejnym, już ostatnim etapie uprawnia dziewczyny do zwolnienia z egzaminu z zakresu obejmującego wiadomości i umiejętności z danych przedmiotów. Dodatkowymi zaletami, uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego, jest celująca ocena klasyfikacyjna oraz, co najważniejsze, przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkursy uprawniające do uzyskania wyżej wymienionych korzyści organizowane są przez kuratorów oświaty danego województwa.

GRATULUJEMY!!!

Print Friendly, PDF & Email