Archipelag Skarbów!

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła w ramach projektu finansowanego przez GKRPA w Pilchowicach będzie realizować w DNIACH –6-7.06.2019 roku program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

Program obejmuje:

– mityngi dla młodzieży szkolnej (6 i 7.06) dla klas VIII SP i III gimnazjum,

– spotkanie z rodzicami, które odbędzie 06.06.2019 na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach o godzinie 17.00

TEMATYKA PROGRAMU

Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.

W warstwie profilaktycznej bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne.

Program Archipelag Skarbów®w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Główne cele Programu w tym obszarze to:

  • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania,

  • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości,

  • promowanie integralnej wizji seksualności człowieka,

  • ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością,

  • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka.

W zamyśle autorów, Program Archipelag Skarbów® ma wspierać cele wychowawcze rodziców, a zarazem wspierać szkołę w realizacji zadań wychowawczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program Archipelag Skarbów® jest prowadzony w formie dwudniowych warsztatów dla dużej grupy uczestników. Każdego dnia młodzież jest zaangażowana przez trzy i pół godziny zegarowej.

Zajęcia łączą formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań.

Program Archipelag Skarbów® prowadzony jest przez zespół certyfikowanych trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Elementem integralnym Programu są zajęcia dla Rady Pedagogicznej oraz dla rodziców.

REFERENCJE

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz został pozytywnie zweryfikowany w ramach badań finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Program posiada przebadaną skuteczność w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych – ograniczenie korzystania z narkotyków i alkoholu, ograniczanie ryzykownych zachowań seksualnych, efekty w zakresie zdrowia psychicznego, efekty ogólnoprofilaktyczne.

Program Archipelag Skarbów® jest realizowany od dziesięciu lat na terenie całej Polski. Obecnie jest to około 300 realizacji rocznie dla wielu tysięcy odbiorców. Spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Autorem Programu Archipelag Skarbów® jest dr Szymon Grzelak reprezentujący Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który sprawuje nadzór merytoryczny nad Programem.

Print Friendly, PDF & Email