Przedłużenie kształcenia na odległość.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym do dnia 26 kwietnia br.

Do w/w terminu w dalszym ciągu w ZSP w Pilchowicach realizowane będzie nauczanie zdalne.

Jednocześnie informujemy, iż  zostały przesunięte terminy egzaminów ósmoklasisty. Harmonogram tegorocznych egzaminów zostanie przedstawiony w osobnym komunikacie, nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email