Komunikat dotyczący nauki zdalnej oraz egzaminu ósmoklasisty!

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Tym samym do w/w terminu w naszej szkole odbywać się  będzie nauczanie zdalne. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo informuję, że został opublikowany harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Komunikat wraz ze szczegółową informacją dyrektora CKE również tu: www.gov.pl

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email