Informacja dot. funkcjonowania szkolnego boiska- Orlika.

Informujemy, że od dnia 25 maja br. ponownie zostanie udostępnione szkolne          boisko- Orlik. Prosimy o zapoznanie się z godzinami oraz zasadami korzystania z obiektu:

Zasady korzystania z boiska sportowego Orlik:

  1. Boisko Orlik udostępniane jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 16:30 – 20:00

Wtorek: 16:30 – 20:00

Środa: 16:30 – 20:00

Czwartek: 16:30 – 20:00

Piątek: 16:30 – 20:00

  1. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób.
  2. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni.
  3. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny- min. 2 m.
  4. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.
  5. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
  6. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy.
  7. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie.
  8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność, szkoła nie zapewnia opieki podczas korzystania z orlika.
Print Friendly, PDF & Email