Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 31 lipca br. ( piątek ) będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Zaświadczenia będą wydawane od godziny 10:00 do godziny 14:00 na portierni szkolnej ( główne wejście do budynku szkoły ).

Zaświadczenie odbierają uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej bądz rodzice/ opiekunowie ucznia.

Print Friendly, PDF & Email