Sukcesz Wiktorii Goli i Leny Szafrugi z języka polskiego

Już od kilku lat możemy szczycić się laureatkami i finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. W tym roku szkolnym mamy kolejny powód do dumy, gdyż Wiktoria i Lena przejęły pałeczkę od starszych koleżanek i zdobyły tytuł finalisty.

Dziewczyny przygotowywały się do tego prestiżowego konkursu pod czujnym okiem naszej polonistki, pani Marioli Serafin. Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty są cenne, gdyż na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla. Dziewczyny otrzymały ich aż siedem. Konkursy te organizowane są przez Śląskiego Kuratora Oświaty. To jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie. Udział w nim wymagał od nich i jej mentorki bardzo dużego zaangażowania, ponieważ konkurs jest podzielony na kilka etapów i trwa od października do marca, w każdym obowiązuje dodatkowy zakres materiału i wykaz książek. Na sukces składa się: wiele pracy, wytrwałości, znajomości dodatkowych dzieł z literatury polskiej i obcej oraz poświęceń, np. intensywna praca w czasie ferii zimowych. Jednym słowem, nie ma mowy o odpoczynku. Dziewczynom nie przeszkodziła nawet pandemia w osiągnięciu tego sukcesu. Nauka zdalna na Microsoft Teams okazała się bardzo skuteczna. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy, żeby ta dobra passa trwała nadal.

Szkolna Rada Młodzieżowa

Print Friendly, PDF & Email