Rekrutacja

Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE
Wójt Gminy Pilchowice Zarządzeniem nr 0050.6.2020 z dnia 24 stycznia 2020r.
ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych.

Informacja dot. rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej – zmiana terminów

Oświadczenia woli – pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu)

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (obwód własny)

Wnioski, deklaracje są dostępne w szkole w godzinach od 7:00 do 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Print Friendly, PDF & Email