Rekrutacja

Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE

Wójt Gminy Pilchowice Zarządzeniem nr 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka urodzonego w 2015 roku do klasy pierwszej

Oświadczenie woli

Informacja dot. rekrutacji do klas pierwszych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Uchwała XXXII 278 17 kryteria i klasy szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 0050.11.2021

Wnioski, deklaracje są dostępne w sekretariacie w godzinach od 7:00 do 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email