Projekt Unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany projekt pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 kółko TIK
 kółko matematyczne
 zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze
 zajęcia rozwijające umiejętności językowe z języka angielskiego
 zajęcia logopedyczne
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Warunkiem zakwalifikowania ucznia do udziału w zajęciach jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusza osobowego.
Deklaracje można pobrać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 2020-2021

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Print Friendly, PDF & Email