Plan Pracy Biblioteki

Pracownik biblioteki: Pani Katarzyna Gawlik

Harmonogram Biblioteki Szkolnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800– 855

940– 1510

700– 855

940– 1235

845– 1245

700 – 800

845– 1245

845– 1330

01.10.2015r.

Print Friendly, PDF & Email