SZKOŁA DO HYMNU 2020

Dzisiaj 10 listopada 2020r. uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewali w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11 „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku, ze względu na epidemię, wspólne śpiewanie odbyło się przede wszystkim za pośrednictwem komunikatorów internetowych i zaśpiewanie hymnu on-line.

SZANUJ FLAGĘ POLSKI

Print Friendly, PDF & Email

Organizacja pracy szkoły od dnia 9 listopada br.

Szanowni Rodzice,
od poniedziałku 09.11.2020r., na okres trzech tygodni ( tj. do 27 listopada br.),  dla klas I-III zostaje wprowadzone nauczanie zdalne .Na ten sam okres zostaje przedłużone nauczanie zdalne dla klas IV-VIII.

W naszej szkole zdalne nauczanie będzie się odbywać z wykorzystaniem e- dziennika oraz aplikacji Microsoft Teams. Pracujemy wg. planu lekcji, który obowiązuje w szkole. Szczegóły na bieżąco będą przekazywali wychowawcy oraz nauczyciele.

Publiczne Przedszkole pracuje bez zmian- w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji.

W okresie od 9 do 29 listopada szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice chcący  skorzystać z w/w opieki zobowiązani są do zgłoszenia  potrzeby  korzystania ze swietlicy szkolnej w sekretariacie szkoły.

z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

Funkcjonowanie szkoły od dnia 26 października 2020r.

Szanowni Rodzice, 
od poniedziałku 26.10.2020r., na okres dwóch tygodni ( tj. do 8 listopada br.), w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pilchowicach zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w klasach IV-VIII. Zdalne nauczanie odbywać się będzie za pomocą e- dziennika oraz aplikacji Microsoft Teams. Pracujemy wg. planu lekcji, który obowiązuje w szkole. Publiczne Przedszkole oraz klasy I-III pracują bez zmian- w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji. Dla klas I-III w normalnym trybie funkcjonuje świetlica szkolna oraz wydawane są obiady. 

W związku z dużą absencją nauczycieli możliwe jest organizowanie zastępstw lub odwołanie zajęć w formie zdalnej.
 
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.
z poważaniem,
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach
Print Friendly, PDF & Email