Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Prezentujemy średnie wyniki  uzyskane przez uczniów naszej szkoły w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. W trudnym czasie jakim był poprzedni rok szkolny na uwagę zasługuje fakt, iż osiągnięcia naszych podopiecznych były wyższe niż średnie poszczególnych regionów: gminy, powiatu, województwa i kraju.

Pamiętajcie drodzy uczniowie – Nigdy nie rezygnujcie z celów tylko dlatego, że osiągnięcie ich wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

Czytaj dalej