ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM DLA RODZICÓW ORGANIZOWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W KNUROWIE

Szanowni Rodzice,
przesyłam informację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie dotyczącą spotkania na platformie Microsoft Teams

JAK POMÓC DZIECKU
Z TRUDNOŚCIAMI
W CZYTANIU I PISANIU (ZAGROŻONEGO DYSLEKSJĄ)?
kl. II-IV

12.05.2021 GODZ. 16.30

Czytaj dalej