Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września o godzinie 8:00 rozległ się pierwszy szkolny dzwonek…

Dyrektor Łukasz Kwiotek przywitał wszystkich zgromadzonych uczniów w sali gimnastycznej i wygłosił krótkie przemówienie życząc wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku szkolnym. Nawiązał również do dnia 1 września jako rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po akademii uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami aby omówić sprawy organizacyjne, by o godzinie 9:00 wziąć udział we mszy świętej.

Pierwszoklasiści swoje rozpoczęcie świętowali o godz. 10:00

Uczniowie naszej szkoły złożyli również kwiaty z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.